تور مسقط | ویژه تابستان 1401 | پرواز قشم ایر

تور مسقط | ویژه تابستان 1401 | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز قشم ایر، اقامت هتل با خدمات صبحانه، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 7/900/000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر دو سال 800/000 تومان می‌باشد.

ویزا برای اتباع ایرانی به مدت 14 روز در عمان رایگان می باشد

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql