تور کیش | ویژه 21 مرداد 1401| پرواز زاگرس-وارش

تور کیش | ویژه 21 مرداد 1401| پرواز زاگرس-وارش

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,330,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
دوتخته ویلا
توضیحات : دوتخته ویلا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت زاگرس-وارش

استقبال فرودگاهی رایگان

گشت شهری رایگان

تخفیف تفریحات گردشگری

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql