تور مسقط | ویژه بهمن 1401

تور مسقط | ویژه بهمن 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات: پرواز قشم ایر، اقامت هتل با خدمات صبحانه، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان


پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql