تور مشهد | ویژه پاییز 1401| قطار 4 تخته

تور مشهد | ویژه پاییز 1401| قطار 4 تخته

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

قطار 4 تخته

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql