تور مشهد | ویژه پاییز 1401| قطار 5 ستاره فدک

تور مشهد | ویژه پاییز 1401| قطار 5 ستاره فدک

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
استفبال راه آهن
توضیحات : استفبال راه آهن
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
استفبال راه آهن
توضیحات : استفبال راه آهن
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
استفبال راه آهن
توضیحات : استفبال راه آهن
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
استفبال راه آهن
توضیحات : استفبال راه آهن
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
استفبال راه آهن
توضیحات : استفبال راه آهن
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر قطار
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

قطار 5 ستاره فدک

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql