تور قشم | ویژه مهر 1401| قطار 4 تخته غزال

تور قشم | ویژه مهر 1401| قطار 4 تخته غزال

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

گشت جزیره هرمز بلیط شناور-دره رنگین کمان-دره سکوت-معدن خاک سرخ-دره مجسمه ها-صخره لاک پشت ها

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql