تور کوش آداسی | ویژه 18 آبان| پرواز قشم ایر

تور کوش آداسی | ویژه 18 آبان| پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,210,000 تومان
SUP SEASIDE VIEW
توضیحات : SUP SEASIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر و آسمان - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 5/400/000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 950/000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql