تور کیش از کرمان | ویژه دی 1401 | 3شب | پرواز ماهان

تور کیش از کرمان | ویژه دی 1401 | 3شب | پرواز ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
0 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز زاگرس و کیش ایر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql