تور کیش از شیراز | ویژه دی 1401 | پرواز زاگرس و کیش ایر

تور کیش از شیراز | ویژه دی 1401 | پرواز زاگرس و کیش ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

با پرواز زاگرس و کیش ایر


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql