تور کیش از مشهد | ویژه دی 1401 | 3شب | پرواز زاگرس و کیش ایر

تور کیش از مشهد | ویژه دی 1401 | 3شب | پرواز زاگرس و کیش ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
0 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز زاگرس و کیش ایر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql