تور مشهد از اهواز  | ویژه زمستان 1401

تور مشهد از اهواز | ویژه زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز ایرتور و آتا

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql