تور مشهد از تبریز | ویژه زمستان 1401

تور مشهد از تبریز | ویژه زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

کاسپین و ایرتور

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql