تور مشهد از شیراز | ویژه آذر 1401| پرواز کاسپین و ایرتور

تور مشهد از شیراز | ویژه آذر 1401| پرواز کاسپین و ایرتور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

کاسپین و ایرتور

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql