تور باکو | ویژه نوروز 1402

تور باکو | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

ویژه تاریخ های رفت 29 اسفند و 7 فروردین

پکیج در تاریخ 29 اسفند شامل 5.000.000 تومان افزایش نرخ میباشد.

نرخ کودک 2 تا 6 سال 25.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 2.995.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا، یک گشت شهری با ناهار، راهنمای فارسی زبان

ویزای فرودگاه 40 دلار توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد (اخذ ویزای الکترونیک عادی 40 دلار و فوری 65 دلار امکان پذیر می باشد)

اراِئه کارت واکسن انگلیسی زبان دو دوز

پرداخت 70% مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد و در صورت افزایش نرخ ارز و عدم تسویه مابه التفاوت دریافت می گردد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql