تور چابهار | ویژه پاییز 1401| پرواز ایران ایر

تور چابهار | ویژه پاییز 1401| پرواز ایران ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
رو به دریا
توضیحات : رو به دریا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,600,000 تومان
روبه باغ
توضیحات : روبه باغ
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز ایران ایر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql