تور چابهار | ویژه دی 1401 | 2شب | پرواز چابهار ایر

تور چابهار | ویژه دی 1401 | 2شب | پرواز چابهار ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
روبه باغ
توضیحات : روبه باغ
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
رو به دریا
توضیحات : رو به دریا
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز چابهار ایر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql