تور اصفهان | ویژه پاییز 1401| پرواز ایران ایر و معراج

تور اصفهان | ویژه پاییز 1401| پرواز ایران ایر و معراج

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز ایران ایر و معراج
درصورت درخواست گشت شهری مبلغ 600.000 تومان افزوده می شود
دو گشت نیم روزی  +  راهنما  +  ورودیه ها

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql