تور پوکت | ویژه 22و29 دی 1401 | پرواز سلام ایر

تور پوکت | ویژه 22و29 دی 1401 | پرواز سلام ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

قیمت ها به ريال مي باشد. پرداخت 50 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

نرخ کودک زير 2 سال 4/000/000 تومان مي باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql