تور آنتالیا | ویژه 26 آذر | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 26 آذر | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 8.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql