تور آنتالیا | ویژه 17و 24 دی | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 17و 24 دی | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
512,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 8.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql