تور ایروان | همه روزه تا 30 آذر 1401 | اتوبوس

تور ایروان | همه روزه تا 30 آذر 1401 | اتوبوس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات:

بلیط رفت وبرگشت، اقامت درهتل ،بیمه مسافرتی

توضیحات:

صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

پرداخت %70 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql