تور کوش آداسی | ویژه 23 آذر | پرواز قشم ایر

تور کوش آداسی | ویژه 23 آذر | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
LAND VIEW
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,730,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر و آسمان - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 4/800/000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql