تور کیش | ویژه زمستان 1401

تور کیش | ویژه زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
0 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز زاگرس و کیش ایر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql