تور چابهار | ویژه دی 1401 | 3شب | پرواز چابهار ایر

تور چابهار | ویژه دی 1401 | 3شب | پرواز چابهار ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
روبه باغ
توضیحات : روبه باغ
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
رو به دریا
توضیحات : رو به دریا
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز چابهار ایر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql