تور چابهار | ویژه دی 1401 | 4شب | پرواز چابهار ایر

تور چابهار | ویژه دی 1401 | 4شب | پرواز چابهار ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
روبه باغ
توضیحات : روبه باغ
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
رو به دریا
توضیحات : رو به دریا
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز چابهار ایر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql