تور چابهار | ویژه تعطیلات بهمن 1401

تور چابهار | ویژه تعطیلات بهمن 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
رو به دریا
توضیحات : رو به دریا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
روبه باغ
توضیحات : روبه باغ
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,680,000 تومان
روبه دریا
توضیحات : روبه دریا
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز چابهار ایر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql