تور چابهار | ویژه تعطیلات بهمن 1401

تور چابهار | ویژه تعطیلات بهمن 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
رو به دریا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
روبه باغ
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,680,000 تومان
روبه دریا

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز چابهار ایر

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz