تور چابهار | ویژه تعطیلات بهمن 1401

تور چابهار | ویژه تعطیلات بهمن 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
رو به دریا
توضیحات : رو به دریا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
روبه باغ
توضیحات : روبه باغ
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
روبه دریا
توضیحات : روبه دریا
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز چابهار ایر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql