تور کیش | ویژه زمستان 1401

تور کیش | ویژه زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
0 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

دارای قیمت ویژه برای هتل 5 ستاره امیر کبیر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql