تور مسقط | ویژه بهمن 1401

تور مسقط | ویژه بهمن 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز قشم ایر، اقامت هتل با خدمات صبحانه، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان


پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql