تور شیراز | آفری | 2 شب | ویژه 30 دی | فلای پرشیا

تور شیراز | آفری | 2 شب | ویژه 30 دی | فلای پرشیا

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

*** تور آفری ***
 اقامت در هتل های 3 و 4 و 5 ستاره با پرواز فلای پرشیا

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql