تور شیراز | آفری | 3 شب | ویژه 30 دی | فلای پرشیا

تور شیراز | آفری | 3 شب | ویژه 30 دی | فلای پرشیا

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

*** تور آفری ***
 اقامت در هتل های 3 و 4 و 5 ستاره با پرواز فلای پرشیا

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql