تور شیراز | آفری | 4 شب | ویژه 30 دی | فلای پرشیا

تور شیراز | آفری | 4 شب | ویژه 30 دی | فلای پرشیا

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

*** تور آفری ***
 اقامت در هتل های 3 و 4 و 5 ستاره با پرواز فلای پرشیا

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql