تور کوش آداسی | ویژه نوروز 1402

تور کوش آداسی | ویژه نوروز 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,770,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,230,000 تومان
30 MARCH
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,830,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,600,000 تومان
Superior Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,010,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,050,000 تومان
Superior Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,280,000 تومان
Superior Land View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,150,000 تومان
29 MARCH
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,910,000 تومان
Superior Land View 24HAL
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
29 March Superior Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,850,000 تومان
Superior Sea View 29 March
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,330,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,330,000 تومان
Land View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,480,000 تومان
Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,480,000 تومان
Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,630,000 تومان
Land View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,930,000 تومان
Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,450,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

29 اسفند ماه 1.000.000 تومان افزایش

7 فروردین 2.000.000 تومان افزایش

2 فروردین 3.000.000 تومان افزایش

9 فروردین طبق پکیج میباشد.

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 10/400/000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz