تور کوش آداسی | ویژه نوروز 1402

تور کوش آداسی | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,940,000 تومان
Superior Land View
توضیحات : Superior Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,770,000 تومان
Superior Land View 24HAL
توضیحات : Superior Land View 24HAL
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,850,000 تومان
Sea View
توضیحات : Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,100,000 تومان
Land View
توضیحات : Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,180,000 تومان
Land View
توضیحات : Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,920,000 تومان
Sea View
توضیحات : Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 6/900/000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql