تور کوش آداسی | ویژه نوروز 1402

تور کوش آداسی | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,040,000 تومان
side sea view
توضیحات : side sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,600,000 تومان
land view
توضیحات : land view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,600,000 تومان
SIDE SEA VIEW
توضیحات : SIDE SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,600,000 تومان
LAND VIEW
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,600,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 13/990/000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 1/290/000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql