تور آنتالیا | ویژه 22 بهمن

تور آنتالیا | ویژه 22 بهمن

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین ،تیلویند ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 9/۹۹۰/۰۰۰ تومان است و کودک زیر ۲ سال 990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد همراه داشتن کارت واکسن الزامی است

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql