تور آنتالیا | ویژه 6 اسفند

تور آنتالیا | ویژه 6 اسفند

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین ،تیلویند ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 9.990.000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد همراه داشتن کارت واکسن الزامی است

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql