تور ازمیر | ویژه نوروز 1402

تور ازمیر | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
Superior Room
توضیحات : Superior Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
Deluxe Room
توضیحات : Deluxe Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
Superior Room
توضیحات : Superior Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
C.N 16 MARCH
توضیحات : C.N 16 MARCH
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
C.N 16 MARCH
توضیحات : C.N 16 MARCH
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
C.N 23 MARCH
توضیحات : C.N 23 MARCH
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
C.N 20 MARCH
توضیحات : C.N 20 MARCH
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
C.N 16 MARCH
توضیحات : C.N 16 MARCH
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,860,000 تومان
Deluxe Room
توضیحات : Deluxe Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

9 فروردين مطابق پکیج

****

نرخ کودک بدون تخت 10.400.000 تومان و کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql