تور قبرس شمالی | ویژه بهار 1402

تور قبرس شمالی | ویژه بهار 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
147,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
129,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
203,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
169,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
270,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
96,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


از تهران
پرواز ترکیش
۷ روز اقامت در هتل های تاپ
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی (برای افراد بالا ٦٠ سال جدا محاسبه میگردد)
راهنمای فارسی زبان
ارائه کارت واکسن الزامی است

کودک بدون تخت 19/990/000

نوزاد 2/590/000

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql