تور آلانیا | ویژه 23 و 25 و 26 خرداد 1402

تور آلانیا | ویژه 23 و 25 و 26 خرداد 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
0 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فری برد (پرواز مستقیم به فرودگاه آلانیا)

6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات کامل

ترانسفر فرودگاهی

راهنمای فارسی زبان

بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

لیدر فارسی زبان مستقر در هتل جهت رفاه حال مسافرین

توضیحات :
نرخ کودک بدون تخت 18.990.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1.590.000 تومان می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql