تور آنتالیا | ویژه نوروز 1402

تور آنتالیا | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,885,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,885,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,115,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,865,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

7 شب و 8 روز اقامت در هتل با خدمات طبق پکیج بلیط ایرباس مدرن ایران ایر تور، ترانسفر فرودگاهی، لیدر، بیمه

نرخ کودک بدون تخت 7.990.000 تومان

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql