تور فرانسه (پاریس) | ویژه رفت 1 و 22 اردیبهشت 1402

تور فرانسه (پاریس) | ویژه رفت 1 و 22 اردیبهشت 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان +1,790 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان +2,440 یورو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور فرانسه (پاریس) | ویژه 1 و 22 اردیبهشت | بهار 1402

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql