تور کیش هتل هلیا | ویژه نوروز 1402

تور کیش هتل هلیا | ویژه نوروز 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
12,300,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
13,200,000 تومان
سوییت 4 تخته
14,100,000 تومان
10 فروردین به 13 فروردین
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
سوییت 4 تخته
15,500,000 تومان
7 فروردین به 10 فروردین
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,150,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,050,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
سوییت 4 تخته
17,050,000 تومان
27 اسفند به 1 فروردین
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
16,100,000 تومان
سوییت 4 تخته
17,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,050,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
16,850,000 تومان
سوییت 4 تخته
17,750,000 تومان
29 اسفند به 3 فروردین 1 به 4 فروردین 3 به 6 فروردین
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
20,300,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
سوییت 4 تخته
22,900,000 تومان
27 اسفند به 2 فروردین

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

استقبال فرودگاهی + نهار و صبحانه

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz