تور کیش هتل پارمیدا | ویژه نوروز 1402

تور کیش هتل پارمیدا | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
سوییت 4 تخته
12,600,000 تومان
سوییت 3 تخته
13,500,000 تومان
سوییت رویال
-
سوییت 2 خوابه 4 تخته : 13,200,000 تومان 10 فروردین به 13 فروردین
توضیحات : سوییت 2 خوابه 4 تخته : 13,200,000 تومان 10 فروردین به 13 فروردین
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
12,200,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
سوییت 4 تخته
14,000,000 تومان
سوییت 3 تخته
14,900,000 تومان
سوییت رویال
-
سوییت 2 خوابه 4 تخته : 16,600،000 تومان 7 فروردین به 10 فروردین
توضیحات : سوییت 2 خوابه 4 تخته : 16,600،000 تومان 7 فروردین به 10 فروردین
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
13,600,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
سوییت 4 تخته
15,400,000 تومان
سوییت 3 تخته
16,300,000 تومان
سوییت رویال
-
سوییت 2 خوابه 4 تخته : 18,000،000 تومان 27 اسفند به 1 فروردین
توضیحات : سوییت 2 خوابه 4 تخته : 18,000،000 تومان 27 اسفند به 1 فروردین
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
15,500,000 تومان
سوییت 4 تخته
16,400,000 تومان
سوییت 3 تخته
17,300,000 تومان
سوییت رویال
-
سوییت 2 خوابه 4 تخته : 19,000،000 تومان 29 اسفند به 3 فروردین
توضیحات : سوییت 2 خوابه 4 تخته : 19,000،000 تومان 29 اسفند به 3 فروردین
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
15,500,000 تومان
سوییت 4 تخته
16,400,000 تومان
سوییت 3 تخته
17,300,000 تومان
سوییت رویال
21,200,000 تومان
سوییت 2 خوابه 4 تخته : 19,000،000 تومان 1 فروردین به 4 فروردین
توضیحات : سوییت 2 خوابه 4 تخته : 19,000،000 تومان 1 فروردین به 4 فروردین
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
18,400,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
19,600,000 تومان
سوییت 4 تخته
26,200,000 تومان
سوییت 3 تخته
22,000,000 تومان
سوییت رویال
-
سوییت 2 خوابه 4 تخته : 24,000،000 تومان 27 اسفند به 2 فروردین
توضیحات : سوییت 2 خوابه 4 تخته : 24,000،000 تومان 27 اسفند به 2 فروردین
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور کیش نوروزی با اقامت 3 شب و 4 روز ویژه نوروز 1402

استقبال فرودگاهی + صبحانه

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql