تور کیش آفری | ویژه رفت 13 اسفند | زمستان 1401

تور کیش آفری | ویژه رفت 13 اسفند | زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور کیش آفری | ویژه 13 اسفند | زمستان 1401

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql