تور کوش آداسی | ویژه رفت 6 فروردین | نوروز 1402

تور کوش آداسی | ویژه رفت 6 فروردین | نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
Double Room Land View
توضیحات : Double Room Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
Double Room Sea View
توضیحات : Double Room Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
Standard Double room Land View
توضیحات : Standard Double room Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
Double Room Land View
توضیحات : Double Room Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
Standard Main Sea View Double Room
توضیحات : Standard Main Sea View Double Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
Double Room Sea View Early Check in
توضیحات : Double Room Sea View Early Check in
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
312,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
408,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان
Standard Main Sea View Double Room
توضیحات : Standard Main Sea View Double Room
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور کوش آداسی

بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر به ازمیر

6 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما و بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 14.995.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql