تور ازمیر | ویژه 17 اسفند | زمستان 1401

تور ازمیر | ویژه 17 اسفند | زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر، اقامت در هتل، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان

دریافت کارت واکسن دیجیتال از سایت سلامت وزارت بهداشت اجباری می باشد.

جواب تست pcr منفی در مسیر برگشت "الزامی" می باشد.

تمامی هتل ها on request می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 950.000 تومان و کودک زیر 2 سال 6.600.000 تومان میباشد.

پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql