تور دبی | ویژه رفت 8 فروردین | نوروز 1402

تور دبی | ویژه رفت 8 فروردین | نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات آژانس:

ویزا بلیط رفت و برگشت اقامت در هتل با صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی

مدارک لازم:

اسکن شناسنامه اسکن

عکس 3*4

اسکن کارت ملی جدید

اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار

کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر 18 سال اجباری

توضیحات تکمیلی
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. پرداخت90 % مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

نرخ کودک زیر 2 سال 3.990.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql