تور آنتالیا | ویژه رفت 10 و 11 فروردین | نوروز 1402

تور آنتالیا | ویژه رفت 10 و 11 فروردین | نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
163,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
94,390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

مسافرین برای ورود به کشور ترکیه نیاز به ارائه تست منفی ندارند در نظر داشته باشید که همچنان برای ورود به ایران تست PCR منفی و یا ارائه کارت واکسیناسیون با حداقل ۲ دوز ضروری می باشد.
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس، ترانسفر فرودگاهی، ۶ شب اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر ۶۰ سال)
بار مجاز پرواز ۳۰ کیلوگرم می باشد
.
نرخ کودک زیر ۲ سال ۹۹۰,۰۰۰ تومان و کودک 2 تا 6 سال 18.990.000 تومان می باشد.
در هتلهای رویال ،ویگنز رویال سگینوس رویال هالیدی پالاس کودک بالای ۱۰ سال بزرگسال محسوب می شوند
هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql