تور ازمیر | ویژه رفت 17 و 24 خرداد 1402

تور ازمیر | ویژه رفت 17 و 24 خرداد 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,840,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,520,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,230,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,910,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,230,000 تومان
Superior Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

17 خرداد طبق پکیج

24 خرداد +500/000

بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر به ازمیر- 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 13.990.000 تومان است

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql