تور آنتالیا | ویژه رفت 29 اسفند و 1 فروردین | نوروز 1402

تور آنتالیا | ویژه رفت 29 اسفند و 1 فروردین | نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,895,000 تومان
Luxury Land View
توضیحات : Luxury Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,895,000 تومان
Standard Sea Side View
توضیحات : Standard Sea Side View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 22.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.995.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز فری برد به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql